Kurser & HealingsterapiSoulFlow

SoulFlow er en healingsterapeutisk praksis, hvor alt det primære arbejde er en indre, guidet proces – vanligvis mellem guide og klient, men også en praksis den enkelte kan lære at udføre selv.

SoulFlow er psykospirituel transformation, hvor der skabes et samarbejde mellem højere bevidsthed, dagsbevidsthed og underbevidsthed for at frembringe samarbejdende helhed.

SoulFlow er en meditativt guidet proces, hvor adskilte dele i bevidsthed og psyke bringes sammen i en tilstand af fortsat påskønnelse, og hvor de enkelte dele behandles som levende subjekter.

kennethsoeren

Kenneth & SørenTilblivelsen

SoulFlow er siden 2012 udviklet af Kenneth Sørensen og Søren Hauge på baggrund af Joyful Evolution og psykosyntese. Det er en healingsterapeutisk metode, som også trækker på indsigter fra Incarnational Spirituality, integral psykologi og holistisk tænkning. Siden 2014 er der blevet uddannet SoulFlow Guider i Danmark og metoden anvendes i klientpraksis.

Skab SoulFlow

Uddannelsen

Facebook