SørenHaugeSoulFlow-Sessioner

SoulFlow med Rikke

Jeg arbejder med SoulFlow Metoden, som er en psykospirituel praksis, der skaber et direkte samarbejde mellem underbevidstheden, det bevidste selv og den højere bevidsthed. Arbejdet sker gennem en særligt guidet, healingsmeditativ proces, hvor jeg undervejs hjælper dig med at skabe kontakt med dine underbevidste delpersonligheder og samarbejder om at integrere dem med resten af din bevidsthed, både dit bevidste selv og din højere bevidsthed.

En SoulFlow-session består af forskellige stadier og har samtidig altid et meget improviserende element, beroende på den konkrete situation. Det helt basale er dog, at en delpersonlighed (en indre side, rolle, tilstand) kontaktes og mødes med radikal påskønnelse. Der skabes en udveksling med den, som både betyder, at den får kommunikeret sin tilstand og sit behov, og at du får den bevidstgjort om, at den lever indeni og deler sjæl med dig. Dernæst tilbydes den en integrerende transformation, som optimalt fører til en fuldstændigt ændret tilstand, og som sker frivilligt og med dens egen accept og samarbejde med dig. Uanset om processen kan gennemføres i én session eller over flere gange, så vil du kunne erfare mærkbare forandringer i det daglige liv.

En session vil typisk tage mellem en og halvanden time, og det almindelige er at påbegynde et forløb, så underbevidsthedens forskellige sider bliver bragt i et helt nyt samarbejde med det bevidste selv og den højere bevidsthed.

SoulFlow Metoden er ikke for alle og kan ikke ”fikse” alt muligt med et knips. Dybere, psykiske ubalancer må tackles med andre metoder, og hvis ikke du er i stand til at kunne agere iagttager – dvs. observere dine indre tilstande og skelne mellem dig selv og dem – så er det meget svært at benytte metoden. Det er en specialiseret metode, som undertiden må kombineres med andre tilgange, og som ikke egner sig for alle. Men for dem, der er modtagelige for dens særlige tilgang, kan forbløffende resultater opnås, vel at mærke med varige virkninger. Et virkeligt samarbejde mellem underbevidsthed, bevidsthed og højere bevidsthed skaber permanente forandringer.

PRAKTISK

TID: Max 1 1/2 time (90 minutter). PRIS: første gang: 850,- og derefter 800 pr. gang. (Ved ønsket overtid tillægges 100 kr. pr. 10. minut.)

Jeg tilbyder hjælp til rimeligt velfungerende mennesker, der gerne vil videre i deres liv, og som måske er stødt på hindringer. Det forudsættes at du har en åbenhed overfor spiritualitet og et ønske om at det spirituelle integreres i dit daglige liv. Jeg er ikke uddannet psykoterapeut, og arbejder ikke med svær afhængighed eller med mennesker, der indtager psykofarmaka. Jeg er trænet i SoulFlow Metoden, i spirituelle øvelser og i praktisk anvendt energipsykologi. Foruden dette trækker jeg på 35 års erfaring i spirituel vækst, både som formidler og privatperson.

Konsultationerne foregår på Aggerupvej 2, Kisserup, 4330 Hvalsø (og i Mejlgade 28 i Aarhus, på særlige tider efter aftale). Det er også muligt at foretage konsultationer over Skype. Konsultationer kan optages på mobil til Dropbox.

Betaling sker senest 3 dage før konsultation på Merkurbank 8401-1549049, eller på MobilePay til mit nummer 6088 4106. Husk at angive navn og ”konsultation”. I tilfælde af aflysning, skal det oplyses senest 3 dage før konsultation, hvis pengene skal returneres, med mindre der er tale om særligt tungtvejende grunde.