SørenHaugeLivsvejledning

SØREN 2-Livsvejledning

Spirituel livsvejledning kan antage mange former og vil variere i forhold til dine behov og din konkrete situation. Formålet vil altid være at få afdækket dine dybere behov for livsmening, glæde og kreativitet, og de tilstande og mønstre, som står i vejen for disse behov. Jo mere du kommer i harmoni med dit livsformål og dine inderste værdier, desto tydeligere bliver det for dig, hvad du har brug for at arbejde med.

Foruden de erfaringer og indsigter jeg generelt har fra min egen spirituelle livsrejse de sidste 35 år, så inddrager jeg øvelser jeg har lært og anvendt fra psykosyntesen, integral spiritualitet og især Incarnational Spirituality, som jeg har tilegnet mig af David Spangler og i Lorian Association. Baseret på din situation vil jeg typisk også give dig opgaver, som du arbejder med, og som frembringer virkninger, der yderligere kan hjælpe med din afklaring og evne til at leve dit liv med glæde, hjerte og kreativitet.

Meditationsvejledning kan også i høj grad være et af elementerne, der inddrages i forhold til dine behov, din viden og din situation. Det vil sige en personligt tilpasset anvisning og vejledning, som du kan bruge. Guidede meditationer kan eksempelvis optages til videre anvendelse, og nye øvelser kan anvises efterhånden som behov opstår.

PRAKTISK

TID: Max 1 1/2 time (90 minutter). PRIS: første gang: 850,- og derefter 800 pr. gang. (Ved ønsket overtid tillægges 100 kr. pr. 10. minut.)

Jeg tilbyder hjælp til rimeligt velfungerende mennesker, der gerne vil videre i deres liv, og som måske er stødt på hindringer. Det forudsættes at du har en åbenhed overfor spiritualitet og et ønske om at det spirituelle integreres i dit daglige liv. Jeg er ikke uddannet psykoterapeut, og arbejder ikke med svær afhængighed eller med mennesker, der indtager psykofarmaka. Jeg er trænet i SoulFlow Metoden, i spirituelle øvelser og i praktisk anvendt energipsykologi. Foruden dette trækker jeg på 35 års erfaring i spirituel vækst, både som formidler og privatperson.

Konsultationerne foregår på Aggerupvej 2, Kisserup, 4330 Hvalsø (og i Mejlgade 28 i Aarhus, på særlige tider efter aftale). Det er også muligt at foretage konsultationer over Skype. Konsultationer kan optages på mobil til Dropbox.

Betaling sker senest 3 dage før konsultation på Merkurbank 8401-1549049, eller på MobilePay til mit nummer 6088 4106. Husk at angive navn og ”konsultation”. I tilfælde af aflysning, skal det oplyses senest 3 dage før konsultation, hvis pengene skal returneres, med mindre der er tale om særligt tungtvejende grunde.