SørenHaugeEnergiPsykologi

SØREN 3-Energipsykologi

Energipsykologi vil helt naturligt være en del af min spirituelle coaching, og uanset om den benyttes direkte eller ej, så navigerer jeg efter dens principper for at aflæse dine energityper og deres samspil. Det er min naturlige tilgang til at sanse og opleve andre mennesker, også så jeg kan møde dem bedst muligt og vejlede med indføling.

Skulle du selv ønske at energipsykologien inddrages, så vil den oplagt bestå i at anvende den særlige identitetsprofil, som jeg har udviklet med Kenneth Sørensen. Identitetsprofilen er en online-test, som du laver efter aftale med mig, og som danner baggrund for vores møde. Jeg anviser dig at lave testen og resultatet benytter jeg til forberedelsen, sammen med et sæt af generelle spørgsmål, som du besvarer.

Identitetsprofilen fortæller, hvordan du oplever dig selv, både som sjæl og personlighed, og giver en læsning af de sider af din natur, som er dominerende og vigende, modne og umodne, bevidste og ubevidste, i forhold til de syv energityper og dine syv psykologiske grundfunktioner: vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling. Resultatet skaber en omfattende rapport, som er helt din egen, og den konkrete energicoaching vil herefter typisk udmunde i forslag til konkrete øvelser og praksis, som du kan anvende i dit liv for at opnå bedre kontakt med hele dig selv, og dermed udfolde det, der er din livsmening og dit livsformål.

PRAKTISK

TID: Max 1 1/2 time (90 minutter). PRIS: 1.900,- (Ved ønsket overtid tillægges 100 kr. pr. 10. minut.)

Jeg tilbyder hjælp til rimeligt velfungerende mennesker, der gerne vil videre i deres liv, og som måske er stødt på hindringer. Det forudsættes at du har en åbenhed overfor spiritualitet og et ønske om at det spirituelle integreres i dit daglige liv. Jeg er ikke uddannet psykoterapeut, og arbejder ikke med svær afhængighed eller med mennesker, der indtager psykofarmaka. Jeg er trænet i SoulFlow Metoden, i spirituelle øvelser og i praktisk anvendt energipsykologi. Foruden dette trækker jeg på 35 års erfaring i spirituel vækst, både som formidler og privatperson.

Konsultationerne foregår på Aggerupvej 2, Kisserup, 4330 Hvalsø (og i Mejlgade 28 i Aarhus, på særlige tider efter aftale). Det er også muligt at foretage konsultationer over Skype. Konsultationer kan optages på mobil til Dropbox.

Betaling sker senest 3 dage før konsultation på Merkurbank 8401-1549049, eller på MobilePay til mit nummer 6088 4106. Husk at angive navn og ”konsultation”. I tilfælde af aflysning, skal det oplyses senest 3 dage før konsultation, hvis pengene skal returneres, med mindre der er tale om særligt tungtvejende grunde.