SoulFlowMeditativt Guidet Proces

SoulFlow i praksis

Selve metoden er en meditativt guidet proces, som man kan lære at gøre selv, men som er endnu lettere at gennemføre med en guide, som supporter og hjælper med at navigere i hele processen. Først afspændes krop, følelser og tanker og derefter ”etableres iagttageren” som den vågne, klare bevidsthed. Herefter åbnes op til hjertets lys og der skabes en ”healingssøjle”, som rækker op gennem kroppen til den strålende essens eller sjæl over hovedet, og ned gennem kroppen til jordens støttende dyb. Herfra rækkes ud fra hjertesolen og der ”holdes kærligt rum” for hele underbevidstheden med alt, hvad den indeholder – og holdningen er hele tiden at være dybt værdsættende. Herfra inviteres det valgte tema til at få plads i det gæstfrie rum, og den involverede del bliver mødt med varme og lyttende interesse.

Herfra bliver processen til en udveksling mellem guide og klient, og den aktuelle del, som i SoulFlow kaldes en ”delpersonlighed”, får plads til at dele om sin situation og behov. Kunsten herfra er at hjælpe delpersonligheden til transformation, idet den hele vejen respekteres og i grunden kun tilbydes at få opfyldt sin dybeste længsel. Det bringer den ud af den ”tidslomme”, som den hænger fast i, og guiden hjælper den med at opdage sit eget lys og blive fuldt integreret med klientens større helhed. Det sker i flere faser, og der følges ganske bestemte færdselsregler for at sikre at processen ikke er en mental fantasirejse, men et autentisk møde og en frivillig proces, der faciliteres med ”radikal påskønnelse” og uden manipulation. Hvis der ikke er parathed til fuld transformation, finder guiden og klienten ud af, sammen med delpersonligheden, hvor den bedst kan ”lande” på et bedre sted, og processen til videre transformation tilbydes senere. Når delpersonligheden fuldt ud transformeres, frisætter den sit højeste potentiale og tager del i klientens højere, dybere og daglige bevidsthed på en helt ny måde. Virkningen er da permanent og ikke en ”lindring”, som at sætte plaster på.

SoulFlow ”fikser” intet, og den er ikke en mirakelkur mod alt og for alle. Udøveren skal være i stand til at ”etablere iagttageren”, så der kan føres en ægte dialog med de involverede delpersonligheder. Det er også nødvendigt med en spirituel åbenhed og en rimelig grad af basal balance, uden at man lider af afhængighedsproblemer eller er på psykofarmaka. Men for de mange, som den egner sig til, er den en mageløs, meget dyb, spirituel og mild metode, der er forbløffende virkningsfuld. SoulFlow er helt enkelt en mageløs metode, der bunder i et håndværk, og blomstrer som en kunst, der bliver en del af en helt ny livsindstilling, hvor højde, dybde og midte skaber et helt nyt samarbejde og en levende helhed i den enkeltes liv.

Her er hvad folk siger om SoulFlow efter at have prøvet metoden:

”Selve metoden er såre enkel, og den virker. Dette er karakteristisk for metoden. Det virker og hjælper mig med at være til stede på en ny måde, og lige netop det kan gøre en stor forskel.”

–Ditte Andreasson (Diplom Astrolog, SoulFlow Guide www.artvisions.dk)

”I den kyndiges hænder er en SoulFlow-session som at åbne op for de indre sluser. Her etableres kontakt til dybe skyggesider og stærke arketypiske energier, som fra det underbevidste hentes op i dagslyset. Kontakten til skyggesider og arketyper forfines derved, at energier fra det visdomsfyldte, overbevidste medinddrages. SoulFlow støtter mig i at få mine mange facetter og delpersonligheder til at indgå i et kreativt indre teamwork. Min evne til at give mig selv omsorg, dvs. lytte til og forstå alle ”matroser under dæk” – mine hidtidige ubevidste facetter – vokser, og jeg fyldes af glæde og lykkefølelse samtidig med, at jeg bliver både mere harmonisk og mere dynamisk.”

– Kurt Lindekilde (Læge, Psykoterapeut & SoulFlow Guide www.lindekilde.dk)

”SoulFlow åbner en mildhed og blidhed i mit indre, der får mig til at opdage de dybere årsager til et tilsyneladende uhensigtsmæssig adfærd eller et tungt tankemønster. Derved føler jeg overskud til at forvandle det ”vanskelige” i mig med hjertevarme og respekt. Det der før var belastende forvandler sig til gaver og til en ny bevidsthed, der beriger min hverdag. SKØNT – jeg er taknemmelig.”

– Birgit Clausen Bilde (Kinesiolog & SoulFlow Guide www.facebook.com/Kinesiologi-SoulFlow-Meditation-202665816551498)

”SoulFlow bringer lys ind i selv de sværeste tilstande. Den frigør den del af dig, der sidder fast i fortiden ved at bringe den ind i hjertet og nutiden. Soul Flow kan skabe store forløsninger i gamle eller nye traumer, frigøre dig fra fobier og vigtigst af alt er SoulFlow en helt unik metode til at genopbygge dit selvværd. Du skaber et kærligt samarbejde i dit indre, som giver dig overskud, glæde, energi og hjælper dig til at opbygge en helt ny platform til at leve dit liv på.”

– Lise-Lotte Hofverberg (Hypnoterapeut & SoulFlow Guide www.coachterapi.com)

”Soulflow har sin styrke i, at den enkelte person ud fra en relativt simpel guidning fra en anden, får adgang til sin underbevidsthed. Det er i virkeligheden den enkelte, der selv gør arbejdet, men hjælpen kommer fra guiden. Når man begynder at arbejde med SoulFlow og hører sine delpersonligheders historie og bliver bekendt med deres inderste behov, så vil verden forandre sig for altid.”

– Bitten Schade Hansen (Civilingeniør)

”Jeg oplever SoulFlow metoden og arbejdet som utrolig blid og kærlig, og den kan flytte hvad som helst, vil jeg vove og påstå – på en kærlig måde vel at mærke. Metodens styrke er den kærlige tilgang, den meget ligefremme måde og den dybe tilgang.”

– Hanne Tronier (Zoneterapeut, SoulFlow Guide)

”SoulFlow har ændret mit liv på den måde at jeg altid kan transformere følelser skabt i fortiden men her i nutiden en hæmsko. Det er en livsanskuelse, en måde at forholde sig til livet på, der er i evig bevægelse og flow. Alt kan højnes. Det giver en dyb, dyb glæde i hjertet og maven. Min underbevidsthed er min bedste ven og er redskab til healing og forandring. Men det, der giver den største glæde, er at give sessioner til andre, at se hvordan et andet menneske vokser og bliver glædeligt overrasket over hvad der sker. Det er helt igennem en smuk oplevelse at være vidne til.”

– Githa Lyhne (MPF og SoulFlow Guide www.soulflow4u.dk)

”Som praktiserende terapeut i over 15 år, har jeg ofte følt at der var behov for en ny metode, der kunne skabe virkelig forandringer… Gennem SoulFlow sessionerne har jeg endelig fundet et effektivt værktøj og et perspektiv, som kan forløse de temaer jeg har kæmpet med i mange år.”

– Sol W. Jonassen (Astrolog, Terapeut og SoulFlow Guide www.sol-with.com)

”Det er forbavsende, at man så enkelt kan komme så dybt, på så kort tid, og forvandle så meget. Det er forbavsende enkelt. Metoden er så dybtgående, at hårene ind imellem rejser sig på mig, fordi det kommer bag på mig, hvad man virkelig kan få kontakt med.”

– Birthe Larsen (SoulFlow Guide www.soul-flow.dk)

”Når jeg får ros nu, mærker jeg, at det er mig! At jeg gerne må roses og at jeg gerne må tage kredit for det jeg har gjort godt. Jeg tillader mig at sige tak og mærker det helt inde i kernen. Jeg bevæger mig også rundt på en anden måde, i mit nærmiljø. Jeg er ikke en undskyldning for mig selv, mere. Grundlæggende har jeg fået selvværd og tør tage ordet med en anden naturlighed end før.”

– Bettina Skotte (Buschauffør, SoulFlow Guide www.bettinaskotte.dk)

”Jeg har igennem tiden oplevet en lang række terapeutiske værktøjer, det der er unikt ved SoulFlow er at det rykker dybt og hurtigt. Den unikke proces, med at være i nærmest meditativ tilstand under sessionen, gør at man kommer dybt i kontakt, med det emne man arbejder med. SoulFlow opleves for mig som en meget blid og overraskende ressourcefuld proces. Dette sker fordi der bevidst arbejdes med de enorme ressourcer, der ligger i vores sjæl og psyke. SoulFlow uddannelsen har været utrolig spændende og har rykket meget for mig.”

– Casper Brodahl Olling (Maskiningeniør & SoulFlow Guide)

”Igennem mine sessioner har jeg været på fantastiske, indre rejser i min underbevidsthed… At møde og kommunikere med mig selv på denne måde, er både smukt og forløsende. Jeg oplever til stadighed at blive et mere helt menneske. Jeg kan kun anbefale alle, der ønsker at arbejde med sig selv, at prøve denne fantastiske metode til personlig og åndelig vækst.”

– Niels Nielsen (Restaurantchef)

Find selv tilgængelige SoulFlow Guider: www.soulflowguide.org