SoulFlowHealingsterapeutisk Praksis

1-Healingsterapeutisk praksis

Du kender sikkert til det at være fanget i mønstre, som forhindrer dig i at være alt det, du har mulighed for at blive. Du er spændt op i modsætningen mellem dine håb og drømme, og så det, du faktisk befinder dig midt i. Men hvad nu hvis der fandtes en vej ud af fængslet, som var radikalt påskønnende, accepterende, kærlig, glædesfyldt og indsigtsfuld – og som var et klart opgør med fortrængning, selvstraf og nedvurdering af det personlige liv?

Den største barriere for et kærligt, kreativt og fredfyldt liv er blokeringer og hæmninger i det underbevidste. Hvis ikke det underbevidste mødes med empati, skaber det dybe frustrationer og fastlåsninger, der i alvorlig grad ødelægger livskvaliteten og mulighederne for det gode liv. Ikke mindst mennesker, der er spirituelt orienterede, vil genkende temaet med de indre kampe man har mellem det man gerne vil være, og det man rent faktisk tænker, føler og udtrykker.

Men sådan behøver det slet ikke være. Det underbevidste kan blive en ven og en samarbejdspartner i dit liv, så din dybeste væren og vision for et godt liv kan bringes ud i et glædesfyldt samspil med verden. Det sker gennem dybt anerkendende processer og ved at bruge SoulFlow-metoden, som både er en helt konkret praksis og en livsfilosofi.

Denne vej kalder jeg for SoulFlow, og den giver dig værktøjerne til at finde lyset i selv de sværeste tilstande. Hvad enten det er frygt, vrede, modløshed eller ensomhed, så findes der et lys i disse tilstande, som kan forvandle mønstret og frisætte dig fra deres indflydelse. Vil du frisætte dig selv og møde dine underbevidste sider? Er du trods barrierer rimeligt velfungerende i det daglige liv? Og har du en spirituel åbenhed? Så kan SoulFlow med stor sandsynlighed være noget for dig!