ElverkraftSidhe-formidling

Skærmbillede 2016-05-04 kl. 14.57.14

Siden 2013 har Søren afholdt en række sidhe-kurser, og der har været en markant interesse fra kursusdeltagere. Samtidig har Søren udgivet flere bøger om emnet, hvor optakten var Englen i dig fra 2012. Den blev efterfulgt af den introducerende bog: Sidhe – Elverkraften og den videregående bog, Vild Spiritualitet, begge fra 2014. I 2015 udkom på opfordring bogen The Wild Alliance, som blev udgivet af Lorian Press i USA, og den blev efterfulgt af Det Glemte Land i 2016. Bøgerne er en fortsat udfoldelse af sidhe-formidling, og hver af dem kan læses hver for sig, ligesom de samtidig udgør en rejse. Bøgerne er enten et alternativ eller et supplement til undervisningen, som er et tilbud til dem, der ønsker at få et personligt forhold til emnet og praktisere SidheVisdom i deres eget liv.

Intentionen med sidhe-kurserne er især at skabe et være- og læremiljø, hvor indsigter og erfaringer kan uddybes og gøres personlige. SidheVisdom har en personlig og kollektiv dimension. For den enkelte er det en mulighed for ny helhedsvækst og udfoldelse af hidtil latente egenskaber, som af natur er både spirituelle og personlige. Dette handler om udfoldelsen af vores indre sidhe-natur, så vi i realiteten bliver mere hele i vores menneskelige natur. I større skala handler det om at bidrage til helingen af de globale kriser, som menneskeheden er involveret i, ikke mindst i forhold til naturen og Jordens millioner af andre livsformer, ligesom det er en heling af den ældgamle adskillelse mellem sidhe og mennesker.

Sidhe-formidlingen bestræber sig på at vise mulige veje til sidhe-inspireret vækst, og at tilvejebringe et uortodokst, fælles laboratorium for sidhe-grundtræning. Her skelnes der mellem introducerende aktiviteter for interesserede, eksempelvis i form af et audio-kursus for alle, uanset hvor de befinder sig, og mere videregående fordybelser for dem, der har personlige sidhe-erfaringer, og som ønsker at integrere det i deres liv og aktiviteter. Udfordringen er at bevare en levendegørende smidighed, der sikrer at sidhe-mentaliteten er intakt, samtidig med at der udvikles praksisformer, som kan hjælpe den enkelte til sidhe-kontakt og egne erfaringer. Arbejdet er i fortsat udvikling og vil kunne følges under aktiviteter. Bøgerne vil kunne findes under Forlaget WiseHeart.

”Vær dig, Vær mild, Vær vild”SIDHE GUIDE SKOLEN

Sidhe Guide Skolen er et lærested for SidheVisdom. Skolens grundlag er de tre vejledninger: ”Vær dig, vær mild, vær vild”, der fremmer lederskab, healing og kreativitet. Formålet med skolen er at fremme helhedsskabelse i vores eget liv og i verden, at genopdage og udfolde vores glemte sidhenatur, vores ”vilde, grønne hjerte”, og at etablere et samarbejdende partnerskab med vores sidheslægtninge i tjeneste for Jorden eller Gaia.

Skolens kurser og aktiviteter tjener til at fremme samklang med naturen i og omkring os, udfoldelsen af vores indre sidhenatur, og en meditativ portalpraksis til væren, vejledning og velsignelse. Den centrale inspiration kommer fra sidhekontakt, og der er væsentlig påvirkning fra Incarnational Spirituality og SoulFlow Metoden.

Kernen i træningen hviler ikke op ad specifikke traditioner, men tager udgangspunkt i den universelle “shamanfunktion”, som er at være en portal mellem indre og ydre virkelighed, og at bringe ny væren, vejledning og velsignelse til livet. Den særlige vinkel er udfoldelsen af vores indre sidhenatur, samarbejdet med sidhe og herfra at arbejde for Gaias eller Jordens helhed.