SidheVisdomElverkraft-formidling

Skærmbillede 2016-05-04 kl. 14.57.14

Siden 2013 har Søren afholdt en række sidhe-kurser om Elverkraften, (“Sidhe” er irsk-gælisk og betyder Elverkraft. Det udtales “Sjiii”) og der har været en markant interesse fra kursusdeltagere. Samtidig har han udgivet flere bøger om emnet, hvor optakten var Englen i dig fra 2012. Den blev efterfulgt af den introducerende bog: “Sidhe – Elverkraften” og den videregående bog, “Vild Spiritualitet”, begge fra 2014. I 2015 udkom på opfordring bogen “The Wild Alliance”, som blev udgivet af Lorian Press i USA, og den blev efterfulgt af “Det Glemte Land” i 2016. Bøgerne er en fortsat udfoldelse af sidhe-formidling, og hver af dem kan læses hver for sig, ligesom de samtidig udgør en rejse. Bøgerne er enten et alternativ eller et supplement til undervisningen, som er et tilbud til dem, der ønsker at få et personligt forhold til emnet og praktisere SidheVisdom i deres eget liv.

Intentionen med Elverkraft-kurserne er især at skabe et være- og læremiljø, hvor indsigter og erfaringer kan uddybes og gøres personlige. SidheVisdom har en personlig og kollektiv dimension. For den enkelte er det en mulighed for ny helhedsvækst og udfoldelse af hidtil latente egenskaber, som af natur er både spirituelle og personlige. Dette handler om udfoldelsen af vores indre sidhe-natur, så vi i realiteten bliver mere hele i vores menneskelige natur. I større skala handler det om at bidrage til helingen af de globale kriser, som menneskeheden er involveret i, ikke mindst i forhold til naturen og Jordens millioner af andre livsformer, ligesom det er en heling af den ældgamle adskillelse mellem sidhe og mennesker.

Elverkraft-formidlingen bestræber sig på at vise mulige veje til sidhe-inspireret vækst, og at tilvejebringe et uortodokst, fælles laboratorium for sidhe-grundtræning. Her skelnes der mellem introducerende aktiviteter for interesserede, eksempelvis i form af et audio-kursus for alle, uanset hvor de befinder sig, og mere videregående fordybelser for dem, der har personlige sidhe-erfaringer, og som ønsker at integrere det i deres liv og aktiviteter. Udfordringen er at bevare en levendegørende smidighed, der sikrer at sidhe-mentaliteten er intakt, samtidig med at der udvikles praksisformer, som kan hjælpe den enkelte til sidhe-kontakt og egne erfaringer. Arbejdet er i fortsat udvikling og vil kunne følges under aktiviteter. Bøgerne vil kunne findes under Forlaget WiseHeart.

 

”Vær dig, Vær mild, Vær vild”ELVERKRAFT-SKOLEN